سروش

برای تو که بهترینی

باباطاهر

بشُم باشُم از این عالم بدَر شُم                                             بشُم از چین و از چین دورتر شُم
/ 4 نظر / 7 بازدید

رفیق بد

می کشندت دست دست این دوستان تا نیستی                            دست کش از دستشان و دستیار خویش باش
/ 4 نظر / 15 بازدید
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
10 پست
دوست
1 پست
رفیق_بد
1 پست
سال_جدید
1 پست
سال_89
1 پست
سال_نو
1 پست
مرگ
1 پست
رنج
1 پست
خوشبختی
1 پست
کتاب
1 پست
توقیف
1 پست
نامردی
1 پست
خداوندا
1 پست
مردانگی
1 پست
خدا
1 پست
مناجات
1 پست
مولوی
1 پست
نور
1 پست
یار
2 پست
عشق
4 پست
فال_حافظ
3 پست
روی_زیبا
1 پست
شب_تاریک
1 پست
مولانا
2 پست
خشم
1 پست
عیسی
1 پست
خشم_خدا
1 پست
دعا
1 پست
غم
2 پست
صلیب
1 پست
دل_پرخون
1 پست
لیلی
1 پست
نیمه_شب
1 پست
ضدیت
1 پست
شیطان
1 پست
فرشته
1 پست
سعدی
1 پست
بهشت
1 پست
مرتد
1 پست
بت_پرست
2 پست
خسته
1 پست
قصه_شوم
1 پست
چشم_یاری
1 پست
پای_خسته
1 پست
عکس
1 پست